Nederlands Engels

Tjeerd Overdijk, Polo van der Putt en Eva de Vries hebben samen met Thomas Schafft, advocaat te München, een artikel geschreven over 2e hands software.  Het artikel beschrijft de recente ontwikkelingen in Europa en Amerika. Europese wetgeving geeft het recht om software op een drager door te verkopen (op basis van het leerstuk van "uitputting"). De Nederlandse rechter heeft vorig jaar uitgemaakt dat de koper van 2e hans software een wettelijke gebruiksrecht heeft, en dus niet is gebonden aan de gebruiksvoorwaarden van de oorspronkelijke softwarelevancier. Dit zet de deur iopen voor verkoop van 2e hands software. Zeer recent heeft de hoogste Duitse rechter aan het Europese Hof van Justitie gevraagd of een dergelijk gebruiksrecht voortvloeit uit het Europese recht. Daarnaast heeft de Duitse rechter gevraagd of het leerstuk van uitputting ook geldt voor gedownloade software.

 

Amerika kent een vergelijkbare wettelijke regeling, de zogenaamde "First Sale Doctrine". De Amerikaans rechters zijn verdeeld over de vraag of softwarelicenties wel of niet een sales agreement zijn. Zo ja, dan kan software verhandeld worden zonder toestemming van de oorspronkelijke leverancier in gevolge de First Sale Doctrine. In enkele recente Amerikaans uitspraken is aangenomen dat licentiecontracten geen sales agreement zijn en de First Sale Doctrine niet van toepassing is.

 

Het artikel is gepubliceerd in Computer Law Review International (CRi), het internationale tijdschrift voor IT-recht. De eerste pagina van de publicatie kunt u hier downloaden. De volledige publicatie is verkrijgbaar via CRi.