Nederlands Engels

Otto Swens - Partnerterug

Otto is samen met Tjeerd Overdijk oprichter van Vondst Advocaten. Otto houdt zich bezig met alle aspecten van het intellectuele eigendom, maar zijn praktijk kent een sterke focus op octrooirecht. Otto adviseert en procedeert in nationale en internationale octrooizaken, met name op het gebied van werktuigbouwkunde, chemie en farma. Otto procedeert en adviseert momenteel onder andere in octrooizaken over pijnstillers, kankergeneesmiddelen, combinatie ABC's, bestanddelen van babyvoeding, laminaatmateriaal voor orthopaedische schoenen, dispensertechnologie, cacoapersen, koffiecapsules en davitsamenstellingen. 

 

Daarnaast is Otto actief in de farmaceutische & life sciences praktijk. Hij adviseert daarin onder meer over Aanvullende Beschermingscertificaten, registratie van geneesmiddelen, product aansprakelijkheid, parallel import, maximumprijzen, DBC's, vergoedingen, en reclame voor (recept)geneesmiddelen.

 

Otto wordt internationaal erkend als octrooi - en life sciences advocaat. Chambers 2012 beveelt Otto aan als volgt: "Co-founder Otto Swens is praised for his detailed knowledge of patents. One client describes him as "accurate and realistic. He thinks through what the consequences will be for the future of our company." De IAM gids "The World Leading Patent Practitioners 2013" vermeldt: "The quick witted Swens is a fashionable choice for pharmaceutical and life sciences mandates, though he also attractcs his fair share of deomestic mechnical engineering cases". Otto wordt ook aangeraden als octrooi en life sciences advocaat door Practical Law Company en Managing Intellectual Property.

 

Otto spreekt en publiceert regelmatig over octrooirecht en farmaceutisch recht, onder andere op congressen en in tijdschriften. Daarnaast is Otto auteur van het in 2011 bij Oxford University Press verschenen handboek 'Pharmaceutical, Biotechonology and Chemical Inventions: World Protection and Exploitation'. Otto is tevens co-auteur van de nieuwe Sdu uitgave Commentaar Intellectuele Eigendom - Octrooirecht.

Otto is lid van diverse beroepsverenigingen, waaronder de Vereniging voor Farmacie en Recht, de International Trademarks Association, de AIPPI en de PTMG.