Nederlands Engels

Otto Swens - Partnerterug

Otto is samen met Tjeerd Overdijk oprichter van Vondst Advocaten. Otto houdt zich bezig met alle aspecten van het intellectuele eigendom, maar zijn praktijk kent een sterke focus op octrooirecht. Otto adviseert en procedeert in nationale en internationale octrooizaken, met name op het gebied van werktuigbouwkunde, chemie en farma. Otto procedeert en adviseert momenteel onder andere over formuleringsoctrooien, tweede medische indicaties, Aanvullende Beschermingscertificaten, weesgeneesmiddelen, combinatie ABC's op vaccins, monoklonale antilichamen, kabelconnectiesystemen en magneetdichtheidsscheiders.

 

Daarnaast is Otto actief in de farmaceutische & life sciences praktijk. Hij adviseert daarin onder meer over vergunningen van (wees)geneesmiddelen en paediatrische indicaties en de samenloop tussen de stimulansen en beloningen voor geneesmiddelenonderzoek, zoals dossierbescherming, marktexclusiviteit en verleningen daarvan. Daarnaast adviseert Otto over productaansprakelijkheid, parallel import, maximumprijzen, DBC's, vergoedingen, en reclame voor (recept)geneesmiddelen.

 

Otto wordt internationaal erkend als octrooi - en life sciences advocaat. Chambers 2014 beveelt Otto aan als volgt: "Patent expert Otto Swens has a strong litigious practice, with clients endorsing his court experience: "He has an excellent instinct for what arguments will succeed in the Dutch courts." De IAM gids "The World Leading Patent Practitioners 2014" vermeldt: "A-lister Otto Swens “has been very visible in the past year, and is a true specialist”. Otto wordt ook aangeraden als octrooi en life sciences advocaat door Practical Law Company en Managing Intellectual Property.

 

Otto spreekt en publiceert regelmatig over octrooirecht en farmaceutisch recht, onder andere op congressen en in tijdschriften. Daarnaast is Otto auteur van het in 2011 bij Oxford University Press verschenen handboek 'Pharmaceutical, Biotechonology and Chemical Inventions: World Protection and Exploitation'. Otto is tevens co-auteur van de nieuwe Sdu uitgave Commentaar Intellectuele Eigendom - Octrooirecht en lid van Adviescommissie IE wetgeving. 

Otto is lid van diverse beroepsverenigingen, waaronder de Vereniging voor Farmacie en Recht, de International Trademarks Association, de AIPPI en de PTMG.